Aktuality
Dôležité: aktualizovaný harmonogram štátnych skúšok
HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK akad. roka 2020/2021 BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA dňa 24. 5. 2021 od 8.00 hod. v miestnosti S 0.3 a S 0.4
10:00 – 10:30 Kristína DĚDOVÁ, SLAN
10:30 – 11:00 Marianna DOLNÁKOVÁ, VOSL
11:00 – 11:30 Marieta DRBÚLOVÁ, VOSL
11:30 – 12:00 Miroslav HOLBA, HISL
12:00 – 12:30 Veronika KRUPKOVÁ, HISL
12:30 – 13:00 Soňa KUCHÁROVÁ, VOSL
HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK akad. roka 2020/2021 BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 25. 5. 2021 od 8.00 hod. v miestnosti S 0.3 a S 0.4
8:00 – 8:45 Mgr. Zdenko LEDNICKÝ, HISL
8:45 – 9:15 Beáta KULLOVÁ, VOSL
9:15 – 9:45 Ján MATIS, VOSL
9:45 – 10:30 Klaudia Indrichovičová, VOSL
HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK akad. roka 2020/2021 MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 25. 5. 2021 od 10.30 hod. v miestnosti S 0.3 a S 0.4
10:30 – 11:15 Bc. Mária KUBICOVÁ, HISL
11:15 – 12:00 Bc. Iveta Sojková, HISL
12:00 – 12:30 Bc. Zuzana Zajacová, VOSL
Pozn.: Študent/-ka sa v deň štátnej skúšky dostaví zdravý/-á a v rúšku/respirátore najneskôr 10 minút pred stanoveným termínom vstupu do miestnosti obhajoby alebo kolokviálnej skúšky (podľa stanoveného harmonogramu) a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového, prípadne PCR testu nie staršieho ako 5 dní. Študenti si prinesú 2 vlastné modré perá a na obhajobu fyzickú kópiu záverečnej práce. Po skončení kolokviálnej skúšky odchádza študent/-ka z budovy.
 
 
 

Milé študentky, milí študenti, ak máte záujem, pozrite si, prosím, informácie o virtuálnych a kombinovaných mobilitách programu ERASMUS+. Informácie sú prehľadne zobrazené na priložených obrázkoch.

INFO 1

INFO 2

 
 

Pozrite si, prosím, videoprezentáciu našej katedry, ktorú pripravil PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: VIDEOPREZENTÁCIA

 

Informácia o konaní literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú organizuje Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

 

Katedrová knižnica KSJL FF UCM bude sprístupnená študentom v letnom semestri ak. roka 2020/2021 raz za dva týždne v čase 12:30 - 14:30 v týchto termínoch: 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 19. 4., 3. 5. 2021.

Zodpovedná Zdenka Kumorová, zdenka.kumorova(zav.)ucm.sk  

Pozn.: Študenti, ktorí budú mať záujem o návštevu knižnice, musia požiadať M. Ožvaldovú o vydanie výnimky pre pohyb počas zákazu vychádzania. 

Takisto musia mať aj negatívny test na koronavírus. 
 
 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete