Konzultačné hodiny

Platné počas letného semestra 2021


prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
e-mailom, príp. podľa dohody

prof. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
e-mailom, príp. podľa dohody


doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

e-mailom, príp. podľa dohody

PhDr. Katarína Hincová, PhD.

e-mailom, príp. podľa dohody

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.

e-mailom, príp. podľa dohody

Mgr. Peter Gregorík, PhD.

e-mailom, príp. podľa dohody

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
pondelok 12.30 – 14.30
utorok 9.00 – 11.00

Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

e-mailom, príp. podľa dohody

Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete