Konzultačné hodiny

Platné od 29. 9. 2017 do 15. 12. 2017


prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
10:30 - 11:15 (iba 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11. a 4. 12.)

prof. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
utorok 8.30 - 10.00 
utorok 17.30 – 18.18


doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc.

utorok 10:30 – 12:00

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

pondelok 8.30 – 10.00
streda 8.30 – 10.00

PhDr. Katarína Hincová, PhD.

utorok 11.00 - 12.30  
pondelok 11.00 - 12.30 (e-mail)

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
streda 14.00 – 15.30
piatok 9.00 – 10.30 (e-mail: mkamencik(zav.)gmail.com)


Mgr. Peter Gregorík, PhD.
pondelok 8.30 – 10.00
streda 10.15 – 11.45

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
pondelok 8.30 – 10.00
utorok 8.30 – 10.00

Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete