Konzultačné hodiny

Platné počas letného semestra 2019


prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
11.-12.2.; 25.-26.2.; 11.-12.3.; 25.-26.3.; 8.-9.4.; 29.-30.4.

prof. PhDr. Kristína Krnová, CSc.


doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc.

pondelok 16.15 – 17.45

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

pondelok 9.00 – 10.30
streda 10.00 – 11.30

PhDr. Katarína Hincová, PhD.

pondelok 14.30 - 15.30
utorok 12.00 - 14.00 (e-mail)

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
Streda 12.30 - 13.00 
Streda 13.45 - 14.45

Mgr. Peter Gregorík, PhD.
pondelok 9.30 – 11.00 
piatok 9.30 – 10.15

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
pondelok 9.00 – 10.00
pondelok 11.00 – 12.00
utorok 11.00 – 12.00
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete