Personálne obsadenie

Vedúca katedry

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.

Funkčné miesto: docentka
tel.: 033 5565 245
zdenka.kumorova(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0003-0976-0404 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=OR6xatgAAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Výstupy tvorivej činnosti

Zástupca vedúcej katedry

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.

Funkčné miesto: docent

tel.: 033 5565 243
marian.kamencik(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0002-9727-6796 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=sk&user=QbEcOSMAAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Výstupy tvorivej činnosti


Členovia katedry


Prodekanka pre vedu

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Funkčné miesto: profesorka

tel.: 033 5565 243

katarina.zenuchova(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0002-1360-3383

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=L7b80-kAAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Výstupy tvorivej činnosti


prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Funkčné miesto: odborný asistent

tel.: 033 5565 246

peter.zubko(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0002-4014-5349

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=4htcRc8AAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika


PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Funkčné miesto: odborná asistentka

Koordinátorka štúdia (AIS)

tel.: 033 5565 244
katarina.hincova(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0002-3237-2576

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=n1-6-vcAAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika


Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

koordinátor pre Erasmus+

Funkčné miesto: odborný asistent

tel.: 033 5565 243

lubomir.gabor(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0002-4756-8512

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=tTS-kpcAAAAJ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika


Mgr. Peter Gregorík, PhD.

koordinátor pre rigorózne konanie

Funkčné miesto: odborný asistent

tel.: 033 5565 244
peter.gregorik(zav.)ucm.sk

ORCID: 0000-0001-7720-0105

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=emRAKrwAAAAJ&hl=sk

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému 

DYNAMIKA A PODOBY NARATÍVNEHO F...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete