Aktuality
 

Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024. Oprávnený účastník: študent UCM všetkých stupňov štúdia, nekončiaci alebo končiaci. Požadované dokumenty: motivačný list v AJ s uvedením akceptácie prijímajúcej organizácie (aj formou mailovej komunikácie). V prípade záujmu kontaktujte katedrového koordinátora Mgr. Ľubomíra Gábora, PhD. (lubomir.gabor(zav.)ucm.sk).

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému 

DYNAMIKA A PODOBY NARATÍVNEHO FOLKLÓRU A NARATÍVNEJ LITERATÚRY

Konferencia sa uskutoční 8. a 9. 10. 2024 v priestoroch FF UCM v Trnave. Department of Slovak Language and Literature

Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

invites you to a scientific conference on the topic

DYNAMICS AND FORMS OF NARRATIVE FOLKLORE AND NARRATIVE LITERATURE

The conference will take place on October 8 and 9, 2024 at the Faculty of Arts UCM in Trnava.


Prihláška

Application form 

Milé študentky, milí študenti, máte možnosť zúčastniť sa na mobilitách programu Erasmus+ a v akademickom roku 2024/2025. Prihláška musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko,  dátum narodenia, aktuálny ročník štúdia,  adresa, kontakt, semester vycestovania, cieľová univerzita. Môžete prísť osobne za Mgr. Petrom Gregoríkom, PhD., alebo poslať správu na peter.gregorik(zav.)ucm.sk Úspešných kandidátov budeme odporúčať do fakultného výberového konania. Na Erasmus môžu vycestovať i študenti prvého ročníka magisterského štúdia, ako aj končiaci študenti bakalárskeho štúdia, ktorí chcú pokračovať v magisterskom štúdiu.

 
 
 

Pozrite si, prosím, videoprezentáciu našej katedry, ktorú pripravil PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: VIDEOPREZENTÁCIA

 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete